Om företaget

ASI är en förkortning av Arctic Sunlight Innovation AB.
Företagsnamnet knyter an till det vi vill betona med vår verksamhet, nämligen att vi utvecklar och producerar produkter för solenergi i norra delen av Sverige. Nytänkande och kvalitet är två av våra främsta ledord när det gäller våra produkter.

"Sedan begynnelsen har våra solpaneler burit namnet ASI men har nu ersatts utav SunSwede för att även passa den internationella marknaden. Namnet används sedan 2009 och är varumärkesskyddat."

Vi arbetar med solenergiprodukter inom området värme/ventilation och el för konsument-marknaden. Tillverkningen finns idag i Umeå tätort. Efterfrågan på våra produkter ökar och vi exporterar en del ut i Europa.

- Jag hoppas att Ni som kund ger oss erat förtroende och väljer en av våra produkter.

 

Hälsningar
Arctict Sunlight AB